Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 2. dets. 2009

Kes on apostel Paulus, mis autoriteet tal on? Tema ise ütles: Eks ma ole apostel? Eks ma ole näinud Jeesust, meie Issandat? (1. Kor. 9:1) Paulus ei olnud Jeesuse jünger nagu Peetrus või Jaakobus, vaid hoopis Jeesuse järgijate tagakiusaja (1. Kor. 15:9, Ap. 9). Luuka Apostlite teod avaldavad kolm lugu Pauluse pöördumisest, kui Jeesus ise temale ilmus (9, 22, 26). Paulus mainib seda samuti (näiteks Gal. 1:15-16), aga Luuka ja Pauluse kirjutised on küllalt erinevad selleks, et saame nimetatud kirjakohtade allikaid pidada autonoomseteks. Meil on seega kaks varajast (AD 50-70) ja sõltumatut tunnistust Pauluse pöördumisest, ja seetõttu on põhjust uskuda, et Jeesuse ilmumine Paulusele on ajalooline fakt.

Uues Testamendis on 14 Pauluse kirja. Nendest esimene kaanonis on kiri roomlastele. See on kirjutatud umbes 57. aastal. Siin Paulus kordab, mis on tema evangeelium. See on tema kõige tähenduslikum kiri, sest see vastab küsimusele, mis on väga olulised kõigile inimestele. Mis on kristlik usk? Mis on selle vundament? Kuidas on võimalik Jumalat ära tunda? Miks Jumal lubab kurjust ja kannatusi? Mis juhtub, kui Jumal mõistab maailma üle kohut? Mis on Iisraeli suhe teiste rahvustega? Selles kommentaaride reas vaadeldakse Pauluse õpetust katoliiklikust vaatenurgast. Esimene osa (Ro. 1-4) käsitleb pattu ja armu, teine (Ro. 5-8) Vaimu ja armastust, kolmas (Ro. 9-11) Kirikut ja Iisraeli, neljas (Ro. 12-16) kristlikku elu. Pauluse sõnadega: “Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!” (2. Kor. 13:13)

Advertisements

Read Full Post »