Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 5. mai 2010

Kirja lõpus kutsub Paulus meid “tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks”. Meie jumalateenistus ei tähenda ainult kord nädalas kirikus istumist või hukatuse kartuses käskude järel käimist, vaid lähtub mõttest “muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik” (Ro 12:1-2).

Selles aitab meid Kirik, kus “oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed” (12:5). Kristlik elu on ühiskondlik elu: “Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses
austuses jõudke üksteisest ette!” (12:10) Nüüd võime aru saada, kuidas ikkagi järgime kümmet käsku, kuigi “oleme saanud lahti Seaduse alt” (7:6) – kristlik elu on armastus, ja see on “Seaduse
täitmine” (13:10).

Sest käsk: “Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: “Armasta oma ligimest nagu iseennast!” Armastus ei tee ligimesele kurja.” (13:9-10) Kirikuisa Augustinus ütles: “Armasta ja tee mida tahad”. Siiski “peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma” (Ro 14:12). Augustinuse tõi kristliku elu juurde just Kiri Roomlastele. Kui ta oli lastelaulust kuulnud “tolle, lege” (võta, loe), luges ta:

“Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!” (Ro 13:12-14)

Loe neid sõnu hästi ja palveta, ehk muutub ka sinu elu! “Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.” (15:4) Kui sa elad Pauluse kuulutatud Jumala riigis, Kristuse ja Kiriku ühenduses, on sul “õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus” (14:17). Pauluse juhis meile on: “Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!” (Ro 12:12).

Advertisements

Read Full Post »